Ny finoana mihetsika araka ny tenin'Andriamanitra

 

Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro. I Timoty 6:12