Torolalana

 

Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy : Nahoana no mitaraina amiko hianao ? lazao amin’ny Zanak’Isiraely mba handroso. Eksodosy 14:15

Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy, dia hoy Izy tamin’i Simona : Mandrosoa ho any amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano. Lioka 5:4