Iza moa izahay ?

iza•  Tsy antokom-pinoana vaovao akory izahay, fa niainga avy tamin’ny fandaharana fitaizam-panahy, izay hifandrimbonana sy tontosain'ireo kristiana vitsivitsy nahatsapa ny fiovam-po tamin'ny alalan'ny Filazantsara, ary terem-panahy hizara amin'ny hafa ny fahasoavana lehibe azony.
•  Kristiana avy amin'ny fiangonana samy hafa izahay, toy ny protestanta, katolika, anglikana, adventista (...) ary tsy manana antso hanangana fiangonana ihany koa.

 

 

cibleNy tanjon'ny site « www.mitempo-iray.org »
•  Ny hitaona olona handray fiainam-baovao amin'ny alalan'ny finoana sy fandraisana an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy sy Tompo.
•  Ny hampiorina azy ireny amin'ny tena fiainana kristiana marina,
•  Hitarika azy ireny hitombo ara-panahy hahatrarany ny dingana fahalehibiazana araka ny Efesiana 4:13.15 sy ny 1 Korintiana 13:11.
•  Ny hitarika ny kristiana mba hahay hizara amin'ny hafa ny fahasoavana izay noraisiny avy tamin'Andriamanitra.
•  Ny haharetan'ny kristiana hatramin'ny farany amin'ny fiainam-pahamasinana.